Groengevel

Duurzaam

Berichten in de ‘Duurzaam’ categorie

Trends voor 2013: nog meer groen en duurzaam

Duurzaam, Overige op 14 January 2013

2013 is een jaar waarin de toon wordt gezet voor het komende decennium. Duurzaamheid is daarin een megatrend. De keywoorden voor dit jaar zijn: zon, wij, klein, genoeg, dichtbij, samen, echt, vrouwelijk, eco, kritisch, kleurrijk, hip en gezond. Een groene gevel  past prima in deze rij.  Uit is: ver, groot, veel, ego, stoer, olie, vlees, donkerbruin, het Merk, bonussen. Terwijl we de crisis van ons af gaan schudden worden de vormen van 2013 geleidelijk zichtbaar.  In het komende jaar krijgt groen en duurzaam nog meer nadruk.

Groengevel verhoogt efficiëntie zonnepanelen

Duurzaam op 18 December 2012

420px-GreenwallGroen tegen gevels absorbeert regenwater en bevordert de verdamping. Hierdoor wordt de temperatuur van de lucht in de omgeving lager. Omdat zonnecellen beter functioneren bij lagere temperaturen, wordt hun efficiëntie hoger. Volgens  onderzoek, uitgevoerd door  de American Solar Energy Society, is het verband verregaand.  De vegetatie aan groene gevels verhoogt de efficiëntie van de zonnepanelen door verontreinigende deeltjes en stof uit de lucht te filteren die het proces kunnen verstoren.  Volgens dit onderzoek kan de opbrengst van zonnepanelen verhoogd worden met maar liefst zestien procent door ze te plaatsen op een groen dak.

Volgens vooronderzoek uitgevoerd door ‘The Bronx Design and Construction Academy’ is de efficiëntie van zonnepanelen op een groen  drie procent hoger dan de efficiëntie van zonnepanelen op een gewoon dak.

Zonnepanelen van dezelfde grootte kunnen verschillende hoeveelheden elektriciteit produceren. Dit verschil komt door het verschil in kwaliteit, leeftijd en de gebruikte technologie. Deze factoren zijn van invloed op het rendement van een zonnepaneel. Een zonnepaneel heeft een gemiddelde levensduur van ongeveer 20 jaar. Afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte technologie, zal een zonnepaneel minder rendement opleveren. Ook wordt het rendement minder naarmate een zonnepaneel energie heeft geleverd. Door deze factoren zal de theoretische Wp van een zonnepaneel nooit gehaald worden met misschien een lagere opbrengst als gevolg.

Bron: waaromzon.nl

Pallets? Maak een verticale tuin!

Duurzaam, groengevel op 2 October 2012

Daar krijg je dan je groendakmaterialen geleverd op een pallet. Waar moet je naar toe met zo’n pallet. Retour brengen? Gebruiken in de open haard? Maar je kunt creatiever zijn met pallets. Zo kun je er ook plantjes in laten groeien. Met een pallet maak je gemakkelijk zelf een verticale tuin (of een habitat voor kleine diertjes). Heb je helemaal geen balkon of terras waar je een pallet met een verticale tuin neer kunt zetten, dan kun je ook eens overwegen om zelf een raamtuin te maken. En bij gebrek aan pallets kun je ook terugvallen op kant en klare zakken voor een verticale tuin die je in de groendakwebshop kunt kopen. Een omschrijving hoe je een verticale tuin maakt van een pallet vind je hier Verticale tuin maken van een pallet(in het engels, maar de foto’s spreken voor zich). Volg de plaatjes en jouw tuin op je balkon is een feit! Kom je er verticaal niet uit dan kan je de pallets ook horizontaal op elkaar gebruiken als “beestenhotel voor kleine diertjes”.

 

Bron: ecoweetjes.nl en biotope-city.net

Een groene gevel, waarom?

Duurzaam op 25 September 2012

Planten aan de gevel. Dat lijkt in eerste instantie een beetje maf, maar het is heel trendy. Steeds meer mensen nemen een groene gevel. Waarom? Groen is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu. Het neemt geluid op  en het isoleert. En in de zomer blijft het lekker koel, omdat de zon niet direct op de gevel schijnt.

Groen is natuurlijk ook gezond, doordat er meer koolstofdioxide in de lucht zit die wij inademen. Water word opgenomen door de planten en die voeren het op een natuurlijke manier weer af.  Zo word ook voorkomen dat er een grote temperatuurschommeling ontstaat tegen en binnen de gevel.

Het stedelijk hitte eiland.

Duurzaam op 12 July 2012

Een stedelijke omgeving met veel bebouwing, harde wegen en pleinen en de daarbij gebruikte harde materialen heeft als gevolg dat de stad wel 4 tot 5 graden warmer is als de omliggende landelijke gebieden. Dit verschil zorgt ervoor dat er boven een stedelijke bebouwing een ‘hitteschild’ ontstaat dat we ook wel een ‘stedelijk hitte eiland’ noemen. Vanuit de ruimte zijn deze stedelijke hitte eilanden boven grote steden als New York, Hongkong of Londen, maar ook boven de Randstad in Nederland, duidelijk waarneembaar.

Omdat de harde gebruikte bouwmaterialen bij zonnestraling verantwoordelijk zijn voor het opnemen en terugkaatsen van warmte, is de grootste potentie in het behalen van de klimaatdoelen dan ook gelegen in gebieden met de hoogste concentratie aan gebouwen. (more…)

Amsterdam en de CO2-uitstoot

Duurzaam, Subsidie-regelingen op 9 July 2012

Om Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor burgers en bedrijven, is een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening essentieel. Het klimaat- en energieprogramma is er onder andere op gericht om:

  • de CO2-uitstoot van de stad te verlagen, en zo bij te dragen aan de landelijke en Europese doelstellingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstellingen

Amsterdam kent de volgende doelstellingen met betrekking tot de CO2-uitstoot: - 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990; - stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014; - gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2015.

Daarnaast is er een gemeenteraadsbesluit genomen om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutraal te bouwen (en tot die tijd 40%), en is het warmte, tenzij   . . . beleid verankerd in de bouwverordening van de gemeente Amsterdam. Zie ook . . . . Uiteraard spelen groene daken hier een belangrijke rol in. Groendak is er klaar voor, u ook?

Groen is gezond & bespaart

Duurzaam, groengevel op 3 July 2012

Investeren in groen is goed voor gezondheid en het gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van € 65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van € 328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de gezondheid van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder berekend.

Depressie en obesitas
Op basis van twee casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een berekening gemaakt voor heel Nederland. Onderzocht is de invloed van groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht (obesitas) bij jongeren.  KPMG heeft berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden zijn.

10% meer groen = 15% meer bewegen  kostenbesparing

De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op € 800.000. Voor heel Nederland zou dit uitkomen op zo’n € 400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10% meer groen 15% meer bewegen.

Onderzoek

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente Amsterdam en is 16 mei 2012 door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer gestuurd.

TEEB-rapporten 

Het KPMG onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten (The Economics of Ecosytems and Biodiversity). Het doel van de studies is het verkrijgen duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEB Stad onderzoek lopen.

Download 

TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »   http://wis-studio5.wis.nl/Media/download/8923/TEEB%20natuur%20en%20gezondheid.pdf

bron: degroenestad.nl

 

 

 

 

Groene gevels: kennis en kunde.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, Duurzaam, groengevel op 17 January 2012

In de loop der jaren heeft Groengevel de markt in al zijn facetten leren kennen. Rechte gevels, schuine gevels,  binnen en buiten werden steeds meer toegepast. Het was duidelijk dat er een behoorlijke kenniskloof is tussen de bouwsector en de groensector. Terwijl groen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van gebouwen. Slechts enkele bedrijven hebben de capaciteit om deze kloof te overbruggen. Groengevel heeft deze benodigde kennis en ervaring ontwikkeld in de ontwerpfase, werkvoorbereiding, toezicht, projectmanagement en beheer. Zowel voor de bouw gerelateerde bedrijven als voor de groen gerelateerde bedrijven. Groengevel levert de kennis en informatie voor optimale duurzame gevels. (more…)

DAKEVENT 2010: ‘Groen en water voor klimaatherstel’

Duurzaam, Overige op 3 February 2010

Dak Event 2010 stond  in het teken van ‘groene gebouwen’.  Onder auspiciën van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB), werden er op deze dag een aantal presentaties verzorgd die de deelnemers een goed beeld gaven van de mogelijkheden om gebouwen en bouwwerken te voorzien van ‘begroeide daken en gevels’. Grad van Heck, bouwwerkbegroener bij Groendak gaf ook  een presentatie. (more…)