Groengevel

Disclaimer

Disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de hiervoor genoemde geadresseerde(n) en kan tevens vertrouwelijke informatie bevatten.

Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer 033- 277 34 04 of per e-mail onder e-mailadres info@groengevel.info aan ons te melden. Tevens wordt u als dan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met ons op te nemen.

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.