Groengevel

Goed advies of passende offerte?

Goed advies of passende offerte?

Wat wil Groengevel weten voor een goed advies of passende offerte?

Hoe meer bekend is van de gevel en de wensen: hoe beter het advies.

De lijst: 5 onderdelen / 25 vragen.  Kijk wat u weet en stuur het ons toe.

Een advies of offerte geeft Groengevel u vrijblijvend.

 1. 1.     De gevel
  1. Hoe schuin is de gevel?
  2. Wat zijn de afmetingen van de gevel? Lengte, breedte, omtrek?
  3. Zijn er foto’s?
  4. Waar is de gevel uit opgebouwd?
  5. Zijn er ontluchtingspijpjes, roosters, ramen?
  6. Zitten er hemelwaterafvoeren aan de gevel? Hoeveel? Hoe groot?
  7. Hoe zien de dakranden eruit?
  8. Is er een (bouwkundige) tekening of dakdoorsnede?
 1. 2.     Gevel en omgeving
  1. Op welk adres (straat huisnr en plaats) komt de groengevel?
  2. Welke hoogte heeft de gevel?
  3. Wanneer is het gebouw gebouwd? Bouwjaar of periode?
  4. Hoe ligt de gevel in zijn omgeving? Zon of schaduw?
  5. Staan er bouwen omheen? Of wat staat er aan gebouwen omheen?
  6. Ligt het gebouw aan het water of een vlakte?
  7. Waar is het noorden?
 1. 3.     Bereikbaarheid van de gevel
  1. Hoe kan de gevel bereikt worden? Kan dat vanaf vlakterrein of binnendoor, eventueel via een afdak?
  2. Kan een werkauto of -bus het gebouw naderen? Vlakbij?
  3. Kan er een ladder tegen de gevel gezet worden? Vanaf de straat?
  4. Kan er een hijskraan voor of naast het gebouw staan?
 1. 4.     Gebruik van het dak
  1. Hoe gaat de gevel gebruikt worden? Of alleen uitzicht of isolatie?
  2. Komt er een terras? Wordt er op gelopen?
  3. Wat voor groen komt op het dak? Hoe moet het er uit zien?
  4. Sedum, kruiden, gras, struiken, bomen of wat voor beplanting?
 1. 5.     Constructie van de gevel
  1. Hoe is de constructie van de gevel? Is de gevel van hout, beton of staal?
  2. Waar zitten balken in de gevel? Hoe lang zijn die balken?

Kijk wat u weet en stuur het ons toe, graag per e-mail aan: info@groengevel.info  Wij geven u een advies of voorstel.