Groengevel

Architect: ontwerp & bestek

Lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, groengevel op 15 August 2011

Groendak is lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners. Onze groendakadviseur Grad van Heck is  secretaris van de vereniging. Daarom hier wat informatie over een sterke club: kennis door organisatie.

De vereniging bouwwerkbegroeners heeft als doel onder meer: het bevorderen van bouwwerkbegroening. Groene daken, groene gevels, groen op aan of in bouwwerken, etc. De VBB heeft een beperkt geselecteerd aantal leden die elk borg staan voor een sterke dosis kennis en ervaring. De leden zijn gerenommeerde vakbedrijven en bieden kwaliteit op hun vakgebied.

Die kennis wordt gedeeld en geëvolueerd tussen de leden en “naar buiten toe’ voor belangstellenden. Ook neemt de Vereniging van Bouwerk Begroeners deel in bijv. commisies voor normering / regelgeving van groene daken. Maar ook in europees verband wordt de kennis gedeeld en behandeld met bijv. de “European Federation of Green Roof Associations” en de “Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.”

Geen reacties »

Helaas nog geen reacties

Reageer