Groengevel

groengevel

post_title; $category = get_the_category(); $parent = get_cat_name($category[0]->category_parent); //make this line go to the top level category? if (!empty($parent)) { $category_title = $parent; } else { $category_title = $category[0]->cat_name; //$category_link = the_permalink(); } ?>

Vereniging Bouwwerk Begroeners

groengevel op 4 July 2012

Vereniging Bouwwerk BegroenersGroendak is lid van de vereniging bouwwerkbegroeners omdat zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. Dit zijn verkort o.a.:
* verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van daktuinen en gevelbeplantingen
* begeleiden en introduceren van nieuwe geavanceerde producten ten behoeve hiervan.
* organiseren van bijeenkomsten om daktuin en begroeiingen bekendheid te geven.
* opzetten van praktijkgerichte cursussen om de aanleg en het beheer te optimaliseren.
* het tot stand brengen van mogelijkheden om een “waterdicht” contract af te sluiten met beheerder/eigenaren om gerealiseerde groenaanleg te waarborgen.
* uitwisselen van kennis en ervaring van de leden onderling.

Tags:

Geen reacties »

Helaas nog geen reacties

Reageer