Groengevel

Groengevel voordelen

Verhoogt levensduur gevel

Verhoogt levensduur gevel

Een groengevel verhoogt de levensduur van de gevel. Het schadelijke effect van het directe zonlicht, wind en regen wordt grotendeels weggenomen en de temperatuurschommeling van het dak verkleint. Een groene gevel beschermt de gevel tegen schadelijke effecten van direct zonlicht en de regen, verkleint temperatuurschommelingen van het dak en beschermt tegen beschadiging door hagel of wind.

Gezondheid

Gezondheid

Groengevels komen ook onze gezondheid ten goede: Rondvliegende stofdeeltjes worden opgevangen en door de productie van zuurstof wordt de lucht gezuiverd. Water wordt gezuiverd door de beplanting. Bovendien is het algemeen bekend dat groen rustgevend en stressverlagend werkt. Groengevels en gezondheid Water wordt gezuiverd door de beplanting en daardoor kan het gebruikt worden voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Het werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en .

Groen en biodiversiteit

Groen en biodiversiteit

Een groengevel compenseert het gebrek aan groen in de stad, ziet er mooi uit (bloemetjes, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit, een groene gevel kan bijdragen tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Een groene gevel is de voedselvoorziening voor nuttige insecten, met drachtplanten voor bijen en vlinders: nectar en stuifmeel. Een bijkomend voordeel van een groene .

Warmte en geluidsisolatie

Warmte en geluidsisolatie

Ook over de isolerende werking van een groene gevel valt heel wat te zeggen: Koel in de zomer. Minder verwarming in de winter. Het geluid van de omgeving  wordt geabsorbeerd. De groene gevel heeft een warmte-isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer blijft. Door de verdamping hebben groene gevels of verticale tuinen een gunstig effect op de .

Waterbeheer

Waterbeheer

Regenwater opname Onderzoek heeft aangetoond dat een groene gevel of verticale tuin ongeveer 18% van het regenwater kan opnemen en terug afgeven in de atmosfeer. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert. Indien we er van uitgaan dat de oppervlakte van groene gevels sterk toeneemt, kunnen zij in de toekomst ook .

Green Building Certificering

Green Building Certificering

Potentiele directe of indirecte bijdrage aan een aantal credits / punten voor alle bekende groen bouwen-regelingen waaronder GPR, LEED, BREEAM, DGNB en HQE.