Groengevel

Waterbeheer

Regenwater opname

Onderzoek heeft aangetoond dat een groene gevel of verticale tuin ongeveer 18% van het regenwater kan opnemen en terug afgeven in de atmosfeer.

Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert.

Indien we er van uitgaan dat de oppervlakte van groene gevels sterk toeneemt, kunnen zij in de toekomst ook een bescheiden wapen worden tegen overstromingen.

Waterbeheer: afvoer

Tijdens hevige stortbuien zijn de waterafvoeren in sommige streken vaak oververzadigd. Het vergroten van de oppervlakte groen kan hierbij een oplossing bieden.

Bij regenval wordt het hemelwater op een gladde gevel immers onmiddellijk afgevoerd naar beneden en doorgevoerd naar de riolering.

Waterbeheer buffereffect

Bij een groene gevel ontstaat er weinig buffereffect. Veel hemelwater gaat rechtstreeks naar het maaiveld of riool; een gedeelte van het vocht word opgenomen door de planten en  komt door verdamping weer in de atmosfeer terecht

Indien we er van uitgaan dat de oppervlakte van groendaken sterk toeneemt, kunnen zij in de toekomst ook een handig wapen worden tegen overstromingen.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit en recuperatie(=‘waterherwinning’)

Het regenwater dat door de groengevel sijpelt ondergaat een zekere filtering alvorens de afvoer te bereiken. Water wordt gezuiverd door de beplanting. Men verkrijgt dus een waterkwaliteit die ergens schommelt tussen die van het regenwater en die van kraantjeswater. Dit gedeeltelijk gezuiverd water noemt men ‘grijs water’. De opvang van dit grijs water in een tank laat toe om een dubbel waterleidingsnet te creëren waarbij het ene net instaat voor het drinkwater en het ‘grijze’ net water levert voor de schoonmaak, de toiletten, de wasmachines, enz..