Groengevel

Groengevels

Groene Gevels

Groene Gevels

Groene Gevels Een groene gevel bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules worden door middel van een ophangsysteem bevestigd aan een bouwwerk, of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel. De modules zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, zoals hardkunststof  platen gevuld met substraat, metalen frames gevuld met substraat of steenwol, zakken of doeken van kunststof .

Klimplanten

Klimplanten

Klimplanten Een groengevel met klimplanten bestaat uit planten die omhoog of omlaag groeien tegen een bouwwerk. Dit kan vanuit de volle grond (grondgebonden) of vanuit een plantenbak gevuld met een voedingsbodem (niet-grondgebonden). Daarnaast hebben sommige klimplanten hebben een klimhulp nodig, zoals spandraden, gaas of houten rasters, andere klimplanten kunnen zichzelf hechten aan de gevel. We kunnen klimplanten onderverdelen in: Systeem met zelfhechters, grondgebonden of niet-grondgebonden; Systeem .

Energiegevel

Energiegevel

Wat is een energiegevel? Een energiegevel is een gevel waar van uit energie wordt opgewekt bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, etc. De gevel is dan niet alleen groen van de planten maar groen in de symbolische betekenis. Vaak echter heeft de beplanting daarbij een positief effect op het rendement van de energieopbrengst. Hde gevel is een voor de hand liggende plaats om zuinig .

Natuur- of ecogevel

Natuur- of ecogevel

Natuurgevel Natuurleven of wonen met de natuur. Het ontwerpen en bouwen van een groen gebouw behelst meer dan het installeren van zonnepanelen aan de gevel. Bij iedere stap in het bouwproces wordt ‘groen’ gedacht: waar zijn de dichtstbijzijnde openbare vervoersgelegenheden, waar en hoe komen we verantwoord van ons afval af, bouwmateriaal  bij voorkeur van lokale producenten, etc.. Groengevel probeert met een optimistische blik .