Groengevel

Energiegevel

Wat is een energiegevel?

Een energiegevel is een gevel waar van uit energie wordt opgewekt bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, etc. De gevel is dan niet alleen groen van de planten maar groen in de symbolische betekenis. Vaak echter heeft de beplanting daarbij een positief effect op het rendement van de energieopbrengst.

Hde gevel is een voor de hand liggende plaats om zuinig om te gaan met het milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar waar het mogelijk is. Het gebruik van duurzame materialen, optimaal gebruik van oppervlaktes, slimme combinaties en het gebruik van energiebronnen die de natuur ons biedt.

Energiegevels zijn van nu en de toekomst. Denk aan combinaties van zonnepanelen, de groene gevel, windmolens, zonneboilers, kortom alle manieren van duurzaam omgaan met gevels. Energiegevels staan voor vrije energiewinning en zorgen voor aanzienlijke reductie van energiekosten en CO2 uitstoot.

Zonnepanelen op groene gevels.

Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een lage omgevingstemperatuur. Aan de gevel kan de temperatuur oplopen tot circa 45 of 55º C waardoor zonnepanelen aan rendement verliezen. Aan een groengevel blijft de temperatuur laag (tot circa 35ºC) hierdoor wordt het rendement van zonnepanelen vergroot. Daarnaast zorgt de lagere temperatuur ook voor minder slijtage van het zonnepaneel, die gaat dus langer mee. Ook de biodiversiteit wordt bevordert door zonnepanelen omdat andere planten zich zullen vestigen op de schaduwrijkere plekken onder de panelen.

Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen een groengevel en het plaatsen van zonnepa­nelen. Sterker nog een groene gevel en zonnepanelen versterken elkaars werking. De fotovoltaïsche modules van de zonnepanelen werken efficiënter als gevolg van het koe­lende effect van een groendak.