Groengevel

Soorten groengevel

groengevelSoorten groengevel

Groengevels zijn beplantingen aan gevels, tuinmuren, binnenmuren of andere verticale of sterk hellende oppervlakten. Beginnend bij een eenvoudige klimplantbegroeiing tegen de zijkant van een huis, tot een integraal ontworpen verticale tuin als onderdeel van een architectonisch gebouw.

Om enig inzicht te verschaffen in de verschillende opties en kenmerken maakt men bij gevelgroen onderscheid tussen Klimplanten en Groene Gevels, elk met specifieke kenmerken wat betreft aanzicht, mogelijkheden en technische vereisten.

 

Groene gevels

Een groene gevel bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht. De modules worden door middel van een ophangsysteem bevestigd aan een bouwwerk, of zijn een zelfdragend onderdeel van de gevel. De modules zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, zoals hardkunststof  platen gevuld met substraat, metalen frames gevuld met substraat of steenwol, zakken of doeken van kunststof of holle metsel stenen. We kunnen groene gevels onderverdelen in modules gevuld met substraat (meestal een mineraal substraat of daktuinsubstraat):

  • Panelen, zoals hardkunststof  platen of metalen frames;
  • Modules van doeken/zakken, van kunststof;
  • Zelfdragende bouwelementen, bakken, holle metselsteen, betonvormen.

Klimplanten

Een groengevel met klimplanten bestaat uit planten die omhoog of omlaag groeien tegen een bouwwerk. Dit kan vanuit de volle grond (grondgebonden) of vanuit een plantenbak gevuld met een voedingsbodem (niet-grondgebonden). Daarnaast hebben sommige klimplanten hebben een klimhulp nodig, zoals spandraden, gaas of houten rasters, andere klimplanten kunnen zichzelf hechten aan de gevel. We kunnen klimplanten onderverdelen in:

  • Klimplanten met zelfhechters (planten kunnen zichzelf hechten aan de gevel) bestaat uit planten die omhoog of omlaag groeien tegen een bouwwerk. Vanuit de volle grond (grondgebonden) of vanuit een plantenbak gevuld met een voedingsbodem (niet-grondgebonden).
  • Klimplanten met klimhulp zoals spandraden, gaas of houten raster, e.d. Vanuit de volle grond (grondgebonden) of vanuit een plantenbak gevuld met een voedingsbodem (niet-grondgebonden).

klimop klimop groene gevel met panelen