Groengevel

Natuur- of ecogevel

Natuurgevel

Natuurleven of wonen met de natuur.
Het ontwerpen en bouwen van een groen gebouw behelst meer dan het installeren van zonnepanelen aan de gevel. Bij iedere stap in het bouwproces wordt ‘groen’ gedacht: waar zijn de dichtstbijzijnde openbare vervoersgelegenheden, waar en hoe komen we verantwoord van ons afval af, bouwmateriaal  bij voorkeur van lokale producenten, etc..

Groengevel probeert met een optimistische blik duurzame gebouwen te creeren. Niet doemdenken maar natuurdenken. Steen op steen stapelen, met elkaar zonder een compromis te sluiten met een verstenende gevel. Onze duurzame wereld is geen droom, maar word stap voor stap werkelijkheid. De tijd is er rijp voor!

Vegetatiegevels helpen! Wanneer het klimaat verandert en de wereldtemperatuur met enkele graden stijgt, leidt dit tot meer zomerbuien met een hogere intensiteit, zo voorspelt het KNMI. In stedelijk gebied kunnen de riolering en het oppervlaktewater die grote hoeveelheid water niet direct verwerken, met ondergelopen kelders en blank staande straten tot gevolg. Het (op grote schaal) inzetten van vegetatiegevels- en daken vanwege hun waterbergend vermogen kan een oplossing bieden voor dit probleem! Onze groene gevels werken hier hard aan mee.

Villa Vals natuurlijk in de bergennatuurlijk groen ondergegroeid