Groengevel

Groen en biodiversiteit

Een groengevel compenseert het gebrek aan groen in de stad, ziet er mooi uit (bloemetjes, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit, een groene gevel kan bijdragen tot de verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Een groene gevel is de voedselvoorziening voor nuttige insecten, met drachtplanten voor bijen en vlinders: nectar en stuifmeel.

Een bijkomend voordeel van een groene gevel is de waardeverhoging van het gebouw zelf en van de omringende gebouwen.

De planten moeten bestand zijn tegen droge en warme omstandigheden. Vetplanten, grassen en kruiden zijn hiervoor uitermate geschikt. Men kan kiezen voor een mengeling van planten of zich beperken tot één soort.