Groengevel

Warmte en geluidsisolatie

Ook over de isolerende werking van een groene gevel valt heel wat te zeggen:

  • Koel in de zomer.
  • Minder verwarming in de winter.
  • Het geluid van de omgeving  wordt geabsorbeerd.

De groene gevel heeft een warmte-isolerend effect waardoor het binnenshuis in de zomer koeler en in de winter warmer blijft. Door de verdamping hebben groene gevels of verticale tuinen een gunstig effect op de omgevingstemperatuur en op de temperatuur in het gebouw in het bijzonder. In de winter heeft het een isolerende werking met minder stookkosten tot gevolg. In de zomer is het dan weer frisser en aangenamer doordat de oppervlaktetemperatuur van de gevel minder hoog oploopt. Dit effect wordt vanzelfsprekend sterker bij toenemende dikte van de groene gevel.

Groengevels zorgen voor een tempering van de temperatuurschommelingen tegen de gevel. Bij gevels zonder groen kunnen die sterk oplopen. De hoogste temperaturen op gevels gemeten in de binnenstad liggen boven de 55° C. Bovendien heeft het ook een geluidsdempende werking. Hierdoor heeft men niet alleen binnenshuis minder last van verkeers- en andere omgevingsgeluiden, maar wanneer er veel groendaken zijn, zouden die omgevingsgeluiden gedeeltelijk geabsorbeerd worden en zou de globale geluidsbelasting ook buitenshuis verminderen. De isolatie tegen luchtgeluiden wordt groter bij toenemende dikte van het groen. De isolatie tegen contactgeluiden (regen, hagel) wordt zelfs bij beperkte diktes beter. Ook de weerkaatsing van geluiden wordt beperkt.