Groengevel

Duurzaam

Amsterdam en de CO2-uitstoot

Duurzaam, Subsidie-regelingen op 9 July 2012

Om Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor burgers en bedrijven, is een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening essentieel. Het klimaat- en energieprogramma is er onder andere op gericht om:

  • de CO2-uitstoot van de stad te verlagen, en zo bij te dragen aan de landelijke en Europese doelstellingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstellingen

Amsterdam kent de volgende doelstellingen met betrekking tot de CO2-uitstoot: - 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990; - stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014; - gemeentelijke organisatie CO2-neutraal in 2015.

Daarnaast is er een gemeenteraadsbesluit genomen om vanaf 2015 alleen nog maar klimaatneutraal te bouwen (en tot die tijd 40%), en is het warmte, tenzij   . . . beleid verankerd in de bouwverordening van de gemeente Amsterdam. Zie ook . . . . Uiteraard spelen groene daken hier een belangrijke rol in. Groendak is er klaar voor, u ook?

Geen reacties »

Helaas nog geen reacties

Reageer