Groengevel

Duurzaam

Groengevel verhoogt efficiëntie zonnepanelen

Duurzaam op 18 December 2012

420px-GreenwallGroen tegen gevels absorbeert regenwater en bevordert de verdamping. Hierdoor wordt de temperatuur van de lucht in de omgeving lager. Omdat zonnecellen beter functioneren bij lagere temperaturen, wordt hun efficiëntie hoger. Volgens  onderzoek, uitgevoerd door  de American Solar Energy Society, is het verband verregaand.  De vegetatie aan groene gevels verhoogt de efficiëntie van de zonnepanelen door verontreinigende deeltjes en stof uit de lucht te filteren die het proces kunnen verstoren.  Volgens dit onderzoek kan de opbrengst van zonnepanelen verhoogd worden met maar liefst zestien procent door ze te plaatsen op een groen dak.

Volgens vooronderzoek uitgevoerd door ‘The Bronx Design and Construction Academy’ is de efficiëntie van zonnepanelen op een groen  drie procent hoger dan de efficiëntie van zonnepanelen op een gewoon dak.

Zonnepanelen van dezelfde grootte kunnen verschillende hoeveelheden elektriciteit produceren. Dit verschil komt door het verschil in kwaliteit, leeftijd en de gebruikte technologie. Deze factoren zijn van invloed op het rendement van een zonnepaneel. Een zonnepaneel heeft een gemiddelde levensduur van ongeveer 20 jaar. Afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte technologie, zal een zonnepaneel minder rendement opleveren. Ook wordt het rendement minder naarmate een zonnepaneel energie heeft geleverd. Door deze factoren zal de theoretische Wp van een zonnepaneel nooit gehaald worden met misschien een lagere opbrengst als gevolg.

Bron: waaromzon.nl

Geen reacties »

Helaas nog geen reacties

Reageer