Groengevel

Architect: ontwerp & bestek

Groene gevels: kennis en kunde.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, Duurzaam, groengevel op 17 January 2012

In de loop der jaren heeft Groengevel de markt in al zijn facetten leren kennen. Rechte gevels, schuine gevels,  binnen en buiten werden steeds meer toegepast. Het was duidelijk dat er een behoorlijke kenniskloof is tussen de bouwsector en de groensector. Terwijl groen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van gebouwen. Slechts enkele bedrijven hebben de capaciteit om deze kloof te overbruggen. Groengevel heeft deze benodigde kennis en ervaring ontwikkeld in de ontwerpfase, werkvoorbereiding, toezicht, projectmanagement en beheer. Zowel voor de bouw gerelateerde bedrijven als voor de groen gerelateerde bedrijven. Groengevel levert de kennis en informatie voor optimale duurzame gevels.Het was leren, ervaring opdoen, kijken bij anderen, doen en fouten maken. Het een verbeterde het andere, kennis werd vergroot, advies en aanleg verbeterd. De toepassing werd steeds meer geïntegreerd in het bouwproces: het werd samenwerken als bouwwerkbegroener. Het werd een echt vak in enkele jaren. De knowhow op het vakgebied werd aanzienlijk uitgebreid.

De marktontwikkelingen gaan erg snel, zowel in de zakelijke markt als in de particuliere sector. Dit heeft zijn weerslag op de leveranciers. Wij zien echter dat daardoor het risico op fouten groter wordt. Als een producent, hovenier of de adviseur te gemakkelijk over het vak denkt, kan dat niet alleen schade berokkenen aan de betrokken partijen, maar schaadt het ook de reputatie van het vak. Elke slecht functionerende  gevel is er één teveel. Terwijl het met de juiste kennis en kunde niet heel moeilijk hoeft te zijn. Als adviseurs en uitvoerders, delen we daarom graag onze kennis met opdrachtgevers, architecten en adviseurs.

Tags:

Geen reacties »

Helaas nog geen reacties

Reageer