Groengevel

Architect: ontwerp & bestek

Berichten in de ‘Architect: ontwerp & bestek’ categorie

Groene gevels: kennis en kunde.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, Duurzaam, groengevel op 17 January 2012

In de loop der jaren heeft Groengevel de markt in al zijn facetten leren kennen. Rechte gevels, schuine gevels,  binnen en buiten werden steeds meer toegepast. Het was duidelijk dat er een behoorlijke kenniskloof is tussen de bouwsector en de groensector. Terwijl groen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van gebouwen. Slechts enkele bedrijven hebben de capaciteit om deze kloof te overbruggen. Groengevel heeft deze benodigde kennis en ervaring ontwikkeld in de ontwerpfase, werkvoorbereiding, toezicht, projectmanagement en beheer. Zowel voor de bouw gerelateerde bedrijven als voor de groen gerelateerde bedrijven. Groengevel levert de kennis en informatie voor optimale duurzame gevels. (more…)

Lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, groengevel op 15 August 2011

Groendak is lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners. Onze groendakadviseur Grad van Heck is  secretaris van de vereniging. Daarom hier wat informatie over een sterke club: kennis door organisatie.

De vereniging bouwwerkbegroeners heeft als doel onder meer: het bevorderen van bouwwerkbegroening. Groene daken, groene gevels, groen op aan of in bouwwerken, etc. De VBB heeft een beperkt geselecteerd aantal leden die elk borg staan voor een sterke dosis kennis en ervaring. De leden zijn gerenommeerde vakbedrijven en bieden kwaliteit op hun vakgebied.

Die kennis wordt gedeeld en geëvolueerd tussen de leden en “naar buiten toe’ voor belangstellenden. Ook neemt de Vereniging van Bouwerk Begroeners deel in bijv. commisies voor normering / regelgeving van groene daken. Maar ook in europees verband wordt de kennis gedeeld en behandeld met bijv. de “European Federation of Green Roof Associations” en de “Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.”