Groengevel

Nieuws

People – Planet – Profit

Overige op 12 September 2012

aanplant groen brasil teakHet vermogen om de juiste balans te vinden.

In het bereiken van de people-planet-profit-harmonie staat de mens als beïnvloeder en hoeder centraal. Natuurlijk: iedereen wil een leefbare wereld achterlaten. Nog te weinig mensen combineren ‘echt groen’ met geld. Wij hebben belegd in groen vermogen, om écht bij te dragen aan een groenere wereld om .

Groengevel

groengevel op 4 September 2012

groen gevel 10b Om extra groen in de ruimte te brengen, kan je dan ook in de hoogte denken. Een gevelbegroeiing biedt vaak fraaie oplossingen. Bovendien bieden de planten ook een uitweg om een gevel een aantrekkelijker aanzien te geven of om vaak lelijke of monotone muren te verdoezelen. Een groengevel kan ook een architectonisch element zijn om een .

Het stedelijk hitte eiland.

Duurzaam op 12 July 2012

Een stedelijke omgeving met veel bebouwing, harde wegen en pleinen en de daarbij gebruikte harde materialen heeft als gevolg dat de stad wel 4 tot 5 graden warmer is als de omliggende landelijke gebieden. Dit verschil zorgt ervoor dat er boven een stedelijke bebouwing een ‘hitteschild’ ontstaat dat we ook wel een ‘stedelijk hitte eiland’ .

Amsterdam en de CO2-uitstoot

Duurzaam, Subsidie-regelingen op 9 July 2012

Om Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor burgers en bedrijven, is een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening essentieel. Het klimaat- en energieprogramma is er onder andere op gericht om:

  • de CO2-uitstoot van de stad te verlagen, en zo bij te dragen aan de landelijke en Europese doelstellingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstellingen

Amsterdam kent de .

Vereniging Bouwwerk Begroeners

groengevel op 4 July 2012

Vereniging Bouwwerk BegroenersGroendak is lid van de vereniging bouwwerkbegroeners omdat zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. Dit zijn verkort o.a.:
* verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van daktuinen en gevelbeplantingen
* begeleiden en introduceren van nieuwe geavanceerde producten ten behoeve hiervan.
* organiseren van bijeenkomsten om daktuin en begroeiingen bekendheid te geven.
* opzetten van praktijkgerichte cursussen .

Groen is gezond & bespaart

Duurzaam, groengevel op 3 July 2012

Investeren in groen is goed voor gezondheid en het gezondheidsbudget

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van € 65 miljoen op het budget voor de volksgezondheid. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van € 328 miljoen oplevert. Dat blijkt uit onderzoek .

Misschien is het u ontgaan?

groengevel op 25 February 2012

Misschien is het u ontgaan, maar deze week is de Nationale Week van de Nestkast. Ik ben wel blij met zulke weken omdat ze aandacht vragen voor weggezakte, vergeten zaken. Zoveel zaken zijn dat, dat we aan 52 weken eigenlijk niet voldoende hebben en de ene week wel eens met de andere moet samenvallen, maar dat is .

Groene gevels in groen Amsterdam

groengevel op 16 February 2012

Mooie gewone begroende gevels heeft Amsterdam overigens ook, en wel zonder beleid. In Amsterdam gaat dit zo maar…. En er zijn schitterende geveltuintjes in alle mogelijke variaties…Maar het heeft nog andere leuke ideen te bieden: b.v. een afscheiding van het fietspad van de drukke autoweg – klimop, eens geplant vrijwel zonder behoefte aan onderhoud…

Amsterdam kan overigens zonder meer mee dingen naar het mooiste begroende .

Groene gevels: kennis en kunde.

Architect: ontwerp & bestek, bouwpartners, Duurzaam, groengevel op 17 January 2012

In de loop der jaren heeft Groengevel de markt in al zijn facetten leren kennen. Rechte gevels, schuine gevels,  binnen en buiten werden steeds meer toegepast. Het was duidelijk dat er een behoorlijke kenniskloof is tussen de bouwsector en de groensector. Terwijl groen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van gebouwen. Slechts enkele bedrijven hebben .

Gezocht: gevelbegroener.

bouwpartners op 8 January 2012

Een gevelbegroener zoeken we ! Een nieuwe collega.

Geen eenvoudige opgave want ‘wat is dat, wat moet je kunnen?’. Gevelgroen levert en maakt groene gevels aan gebouwen en groene daken.

Omdat we aan gebouwen werken zien we graag iemand met bouwkundige achtergrond zoals timmerman, loodgieter of dakdekker. Met groen werken we ook, dus groene vingers zijn nodig. .